മാനുവൽ സോക്കറ്റ് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

 • TRJQ സീരീസ് ടേബിൾ സോക്കറ്റ് ഫ്യൂഷൻ മെഷീനുകൾ

  TRJQ സീരീസ് ടേബിൾ സോക്കറ്റ് ഫ്യൂഷൻ മെഷീനുകൾ

  TRJQ സീരീസ് ടേബിൾ സോക്കറ്റ് ഫ്യൂഷൻ മെഷീൻ

  ഇനം നമ്പർ TRJQ-160

  പ്രവർത്തന വലുപ്പം: 63mm-250mm

  താപനില 220-260 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും.