മാനുവൽ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ മെഷീൻ

 • RDS സീരീസ് മാനുവൽ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ മെഷീനുകൾ

  RDS സീരീസ് മാനുവൽ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ മെഷീനുകൾ

  മാനുവൽ ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ മെഷീൻ

  ഇനം നമ്പർ RDS-160, RDS-250

  പ്രവർത്തന വലുപ്പം: 63mm-250mm

  താപനില 180-260 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും.